رمز بازی king of the road يا پادشاه جاده ها رو لطفا برام‌بفرست پاسخ:در محيط بازی کليد Pause/Break را بزنيد تا بازی متوقف بشه. سپس slallcheats را تایپ کنيد تا حالت رمز وارد کردن فعال بشه. سپس يکی از رمزهای زير را وقتی که (ترمز گرفته شده) وارد کنيد تا رمزها با عملکردشان برابر باشد.

 کد

 عملکرد

 sllottery

€50,000 و يک جواز رانندگی

slroads

باز شدن قفل همه‌ی جاده‌ها 

 slmap

 پديدارشدن‌ظرفهای‌نامرئی‌روی‌نقشه 

 slrepair

Backspaceرابزنيد،مجانی‌تعميرشويد 

 slrecover

Ctrl+5رابزنيد،تا مجانی‌بازيافت‌بشيد. 

 slfillup

سوخت پايان ناپذير 

mineoff

بدون مين 

slturbine

 -----ارسال توسط M.H

پیج رنک